Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over onze zorg. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts. Leidt dit niet tot het gewenst resultaat of zijn uw klachten van een andere orde, dan kunt u een klacht indienen.

Mediis is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE onderzoekt en beoordeelt ook klachten over aangesloten zorggroepen.

De klachtenfunctionaris van de SKGE zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.Meer informatie over de klachtencommissie en haar werkwijze kunt u vinden in de Praktijkfolder en op www.skge.nl.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht of wilt u weten wat uw rechten zijn? De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van Zorgbelang Nederland kan u van advies voorzien. Een medewerker van IKG kan u ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of bijstaan tijdens het gesprek met uw zorgverlener.Voor hulp en/of advies kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie – en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG).
Tel: 0900-2437070 of www.zorgbelang-nederland.nl

­