jaarverslagen icoon voor jaarverslagen

Jaarlijks legt Mediis verantwoording af over haar activiteiten en resultaten. Deze verantwoording is openbaar en wordt vastgelegd in een jaarverslag. Bekijk onze jaarverslagen en kom meer te weten over Mediis, onze missie én de mensen die het samen allemaal mogelijk maken.

Jaarverslag 2020

Wie 2020 in een notendop wil samenvatten, komt ongetwijfeld uit bij corona. Door dit virus hebben we niet alles kunnen doen wat we op de planning hadden staan. In dit jaarverslag valt natuurlijk vooral te lezen wat wél is gerealiseerd. En daar zijn we best trots op.

Meer te weten komen over alle acties en initiatieven van Mediis in 2020? Lees het in het jaarverslag of bekijk de poster ‘2020 in vogelvlucht’.

Jaarverslag Mediis overzichtsplaat 2020 in Vogelvlucht vierkant 

jaarverslag 2021 nieuws

 

Oudere jaarverslagen

­