organisatie icoon voor organisatieMediis is het samenwerkingsverband van praktijkhoudende huisartsen in de regio Midden-Holland en de onderliggende BV’s. De samenwerking in regioverband in Midden-Holland startte in 2009 met de oprichting van de RZMH | Regio Zorg Midden-Holland. Uitgangspunt was toen goede zorg leveren aan patiënten met Diabetes Mellitus. In 2018 is Mediis opgericht.

Er werken inmiddels 16 medewerkers die klaar staan voor ruim 70 huisartsenpraktijken. Zij zetten zich in voor goede, toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio.

De ondersteuningsorganisaite Mediis bestaat uit drie onderdelen

 • Mediis coöperatie | ROHMH - Coöperatie Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland
  Voor het behartigen van de belangen van huisartsen in de regio.
 • Mediis ketenzorg | RZMH - Regio Zorg Midden-Holland bv voor het borgen van goede kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische ziekte in de ketenzorgprogramma’s Diabetes Mellitus, COPD en CVRM.
 • Mediis GGZ | HGGZMH - Huisartsen GGZ Midden Holland bv
  Voor het borgen van kwalitatieve GGZ zorg in de huisartsenpraktijk.

Organogram Mediis

Mediis heeft een bestuur van vier huisartsen

 • Dhr. J. Stakenburg, voorzitter
 • Dhr. M. Zadelhoff, portefeuille financiën & ICT
 • Mw. G. Wiesenhaan, portefeuille ouderenzorg
 • Dhr. E. Bac, portefeuille kwaliteit

Mediis heeft een tweekoppige directie

 • Mw T. Scheltens, medisch directeur
 • Dhr A. Reinink, directeur bedrijfsvoering

Mediis heeft een Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt namens de aandeelhouders, de leden van de ROHMH, toezicht op het bestuur en de directie van deze bv. Zij kijkt naar zowel het zakelijk belang van de bv als naar het maatschappelijk belang voor cliënten, medewerkers en anderen. 

De RvC is bereikbaar via rvc@mediis.nl

 • Mw, E. Thewessen | voorzitter
 • Mw. H. Loeffen
 • Dhr. I. Smeele

RvC visie op toezicht

­