online inzage icoon voor projecten

Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Vanaf 1 juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om hun patiënten elektronisch inzage te geven in hun medisch dossier. Mediis is de regio-coalitie voor het OPEN-programma en zorgt ervoor dat de huisartsenpraktijken in Midden Holland online inzage van medische gegevens kunnen bieden aan hun patiënten. 

Het doel is dat patiënten straks goed én veilig kunnen beschikken over hun digitale medische gegevens. Online inzage geeft patiënten meer mogelijkheden voor zelfmanagement én kan uiteindelijk leiden tot een daling van zorgconsumptie.

Wat is OPEN?

OPEN is een programma dat is gestart op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen. OPEN ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). OPEN zorgt voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HISsen) en bieden huisartsen en praktijkmedewerkers scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten. Belangrijk uitgangspunt is dat OPEN huisartsen via regionale coalities ondersteunt om aan te sluiten bij regionale wensen én behoeften. 

Mediis | regio-coalitie

Mediis fungeert als regio-coalitie Midden Holland voor OPEN. Mediis helpt haar huisartsen bij de implementatie, zo kunnen huisartsen efficiënt omgaan met de tijd en middelen in hun praktijk.

Mediis en haar leden doen mee aan de modules:
  • Basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt’.
  • Vervolgmodule ‘Stimuleren van gebruik online inzage door patiënten’.
  • Vervolgmodule ‘Gegevens van patiënt naar zorgverlener’.

Toegevoegde waarde online inzage 

Online inzage kan een waardevolle toevoeging zijn op het zorgproces, omdat de relatie met de patiënt verandert. De patiënt is met deze inzage beter geïnformeerd, voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan hierdoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. Voor zowel de huisarts als de patiënt zal het even wennen zijn (het ‘gesprek in de spreekkamer’ verandert), maar op deze manier kan er wel een beter wederzijds begrip gekweekt worden. Met online inzage wordt het sneller en concreter duidelijk wat de patiënt zelf kan doen en waar hij hulp bij nodig heeft. 

Informatie icon pagina voor patientenToegevoegde waarde online inzage

 Informatie icon pagina voor patientenToolkit voorlichting patiënten

  • Voor de voorlichting richting patiënten kan de toolkit worden gebruikt. 

Projectverantwoordelijk bij Mediis

Anouk Nijenhuis | contact | bureau@mediis.nl

­