Mediis COPD

COPD icoon voor patientenpng

Zorgprogramma's zijn ontwikkeld voor mensen met een chronische aandoening. Mediis biedt ondersteuning aan huisartsenpraktijken bij het opzetten en uitvoeren hiervan. Het zorgprogramma van Mediis is een vertaling van de landelijke zorgstandaard. Het doel van de ondersteuning is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. De bij Mediis aangesloten huisartsen bieden de zorg aan vanuit hun huisartsenpraktijk. Zij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners. Deze samenwerking wordt ketenzorg genoemd.

 

Direct naar onze ketenpartners

Het zorgprogramma

De primaire zorg wordt verleend door de huisarts en de praktijkondersteuner of longverpleegkundige. Om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt werken zij samen met anderen zoals de diëtist, de fystiotherapeut en de longarts. Alle zorgverleners werken volgens de afspraken van het zorgprogramma. Voor de patiënt levert dit voordelen op: 

  • Eén aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte
  • Behandelafspraken worden op elkaar afgestemd
  • Betere mogelijkheden om met de aandoening, en de gevolgen ervan om te gaan
  • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld
  • Het verbetert de kwaliteit van leven

De behandeling

COPD is een chronische longziekte die niet valt te genezen. De behandeling is er op gericht dat de ziekte zo min mogelijk verslechtert, klachten waar mogelijk afnemen en longaanvallen (exacerbaties) voorkomen worden. Daarnaast wordt de patiënt geleerd hoe hij of zij het beste om kan gaan met de ziekte in het dagelijks leven.

Het individueel zorgplan

De relatie tussen patiënt en zorgverlener is de laatst jaren sterk veranderd. Het is niet meer de zorgverlener die bepaalt wat het beste is voor de patiënt, maar de patiënt zelf voert de regie over zijn/haar gezondheid. In overleg met de patiënt wordt een individueel zorgplan opgesteld. In dit plan staat concreet welke zorg de patiënt belangrijk vindt, wat hij/zij zelf wil doen en welke begeleiding er verder nodig is. Alle betrokken zorgverleners werken vervolgens met dit plan.

COPD-controle

Een vast onderdeel van de behandeling is de COPD-controle. Deze controle vindt minimaal twee maal per jaar plaats: éénmaal bij de praktijkondersteuner en éénmaal bij de huisarts. Bij de controles wordt nagegaan hoe het gaat met de gezondheid en het behalen van de persoonlijke doelen. Hoe vaak deze controles gebeuren is afhankelijk van de ernst van de klachten. De huisarts en praktijkondersteuner maken gebruik van vragenlijsten en van longtesten om duidelijk te krijgen hoe het met de longen staat. Klachten kunnen worden verlicht door medicijnen die het ademen makkelijker maken. Als dat nodig is wordt er doorverwezen naar één van de andere zorgverleners. 

Zelfmanagement

Bij de behandeling van COPD ligt de nadruk op leefstijl. Het individueel zorgplan wordt gebruikt om te helpen bij zelfmanagement. Door gezond te leven, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, voldoende te bewegen, door een gezond gewicht en gezond te eten kan worden voorkomen dat de ziekte verslechtert. 

Informatie icon pagina voor patientenZelfmanagement

Informatie icon pagina voor patientenCOPD

­