POH GGZ nieuws

De Overlegtafel is een regionaal initiatief om patiënten met psychische problematiek op een soepele manier op de plek te krijgen waar zij de best passende zorg en/of begeleiding ontvangen. Deze overlegtafel is eind maart van start gegaan in Midden Holland. De resultaten van de eerste evaluatie zijn bekend en die zijn positief. 

Vanaf de start doet de overlegtafel 18+ wat er van wordt verwacht:

  • Een oplossing bieden voor patiënten en daarmee ook voor de inbrengende professional die klem zit
  • Partijen vinden elkaar en leren elkaar kennen
  • Lacunes & knelpunten in werkprocessen en gevolgen worden gezien door partijen aan tafel

Bekijk het diagram voor de resultaten van de eerste 26 aanmeldingen. 

Diagram resultaten overlegtafel GGZ 18

Op het niveau 'werkproces' zien we dat partijen in BGGZ of SGGZ na een intake steeds minder vaak de patiënt terugsturen naar de huisarts als deze organisatie niet de juiste hulp kan bieden, maar dat er direct wordt door doorverwezen, met (slechts) een melding aan de huisarts/POH-GGZ.

Enthousiasme bij deelnemende POH-GGZ

Vanuit de huisartsenpraktijken druppelt nu casuïstiek binnen, maar huisartsen en ook POH-GGZ maken nog te weinig gebruik van de tafel. In de periode 29 maart tot en met 14 juni zijn 30 patiënten besproken waarvan 10 ingebracht door huisartsen & POH-GGZ. Inbreng komt nu voornamelijk vanuit de partijen BGGZ, SGGZ, beschermd wonen.

De POH-GGZ díe hebben ingebracht zijn enthousiast. Bij één is bijvoorbeeld meegedacht en is er een snelle laagdrempelige oplossing geboden, bij een ander is de patiënt boven aan een wachtlijst geplaats met de garantie dat hij in het uiterste geval over zes weken zijn intake heeft.

Huisartsen | het kost echt weinig tijd!

Van huisartsen horen wij regelmatig dat zij knel zitten met een patiënt. Tegelijkertijd geven huisartsen aan dat de enorme werkdruk het gaan gebruiken van deze nieuwe mogelijkheid in de weg zit. Jammer want de tafel kan juist bijdragen aan het verminderen van de werkdruk. De online aanmelding via mediis.nl/voor-zorgverleners/aanmelden-overlegtafel-ggz-18 is eenvoudig en de overlegtafel zelf kost niet veel tijd.

Meer informatie over de overlegtafel voor onze leden

bekijk deze nieuwsartikelen achter de inlog.

­